Start Zoom
Image default
Shopping / Clothing

Klacht in de zorg? Schakel de geschillencommissie in.

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) gewijzigd. Bent u een zorgaanbieder? Dan houdt dat voor u in dat er een klachtenregeling moet zijn en dat u bent aangesloten bij een geschilleninstantie. Deze instantie biedt klanten die een klacht hebben geheel kosteloos een klachtenfunctionaris aan. Let op: dit is een wettelijke verplichting. Wanneer de Inspectie van de Gezondheidszorg constateert dat er nog niets is geregeld rondom de klachtenregeling kan het zijn dat men u een sanctie oplegt.

Hoe werkt het in de praktijk?

Het is de rol van de klachtenfunctionaris om diegene die een klacht indient, voor te lichten over de gehele procedure. Hij adviseert en bemiddelt tussen de cliënt en de zorgaanbieder. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijk en daarnaast onpartijdig adviseur. Wanneer de klacht is ingediend, dienen zorgaanbieders binnen zes weken met een uitslag en/of voorstel te komen. Deze periode mag met maximaal vier weken worden verlengd.

Wat kan Zorggeschil voor u betekenen?

Wanneer de klacht niet kan worden opgelost door de klachtenfunctionaris of wanneer de cliënt niet tevreden is over de uitslag, dan is er sprake van een geschil. De cliënt kan de klacht dan neerleggen bij de geschilleninstantie waar de zorgaanbieder bij is aangesloten. Het voordeel van deze instantie is dat de toegang laagdrempelig is zowel voor de cliënt als voor de zorgaanbieder. De geschilleninstantie, bijvoorbeeld de Stichting Zorggeschil, geeft vervolgens een bindend oordeel over het geschil. Het kan zijn dat er een schadevergoeding wordt uitgekeerd (tot maximaal € 25.000). Overigens kunnen zorgaanbieders zich hiervoor verzekeren.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie over de Stichting Zorggeschil en hun manier van werken? Of wilt u zich alvast aanmelden? Gaat u dan naar de site van www.zorggeschil.nl. Op deze site vindt u onder andere informatie over werkwijze en tarieven. Ook kan er geheel vrijblijvend een offerte voor u worden opgesteld.

Related Posts

Zwembad of strand

Summer is coming!

Diamanten ring; hoe moet ik kiezen?